Δημιουργία Διαδραστικού Χάρτη Στατιστικών Εξάπλωσης του Covid-19_1

Δημιουργία Διαδραστικού Χάρτη Στατιστικών Εξάπλωσης του Covid-19

Δημιουργία Διαδραστικού Χάρτη Στατιστικών Εξάπλωσης του Covid-19

Τον Απρίλιο του 2020, η Consortis παρουσίασε ένα διαδραστικό χάρτη με τα στατιστικά δεδομένα του COVID-19 στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Το Covid-19 GIS οπτικοποιεί με σύντομο και περιεκτικό τρόπο τη χωρική εξέλιξη της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Αποτυπώνει τον αριθμό των κρουσμάτων, των θανάτων και των θεραπευμένων περιπτώσεων ανά χώρα. Κάθε αριθμητικός δείκτης αποτυπώνεται μέσω ενός κύκλου μεταβλητού μεγέθους, σε συνάρτηση με την ποσότητα που επιχειρεί να καταγράψει. Επίσης, επιχειρείται μια συγκριτική στατιστική προσέγγιση της πορείας της πανδημίας, με τη βοήθεια ενός ραβδογραφήματος που συνδυάζει και τους τρεις δείκτες μαζί.

Όλα τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται ενημερώνονται σε καθημερινή βάση και είναι διαθέσιμα στο data repository για το 2019 Novel Coronavirus Visual Dashboard, που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering (JHU CSSE), σε συνεργασία του ESRI Living Atlas Team και του Johns Hopkins University Applied Physics Lab (JHU APL).

Πιο συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο GIS είναι μια υλοποίηση της εφαρμογής - πυρήνα EVRYMAP, η οποία έχει το ρόλο της βασικής πλατφόρμας που προσφέρει όλες τις βασικές χαρτογραφικές λειτουργίες, όπως:

  • Κατηγοριοποίηση/ομαδοποίηση εμφανιζόμενων θεματικών επιπέδων ανά τύπο υπηρεσίας, εξυπηρετητή
  • Δυνατότητα ενσωμάτωσης, αξιοποίησης Υπηρεσιών Θέασης (WMS)
  • Δυνατότητα ενσωμάτωσης, αξιοποίησης Υπηρεσιών Τηλεφόρτωσης (WFS)
  • Διαχείριση θεματικών επιπέδων (προσθήκη, αφαίρεση, αναδιάταξη)
  • Δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων επί των περιγραφικών χαρακτηριστικών των διανυσματικών θεματικών επιπέδων
  • Δυνατότητα αναζήτησης σε διανυσματικά επίπεδα, σε περιοχή που ορίζει γραφικά ο χρήστης στο χάρτη
  • Εργαλεία πλοήγησης (εστίαση, αποεστίαση, μετατόπιση, μετατόπιση σε συντεταγμένες)

καθώς και πλείστες άλλες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
CONSORTIS
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
2020
Image