ΧΥΤΑ Κοζάνη

Χ.Υ.Τ.Α. Ακρινής Νομού Κοζάνης

Αποτύπωση με χρήση UAV στην περιοχή του Χ.Υ.Τ.Α. Ακρινής Νομού Κοζάνης

Η παρούσα τοπογραφική αποτύπωση έλαβε χώρα στο Χ.Υ.Τ.Α. Νομού Κοζάνης που βρίσκεται βορειοδυτικά του οικισμού Ακρινή. Στο πλαίσιο της σύμβασης πραγματοποιήθηκε παραγωγή ενήμερου ψηφιακού τοπογραφικού υποβάθρου, έκτασης 200 στρεμμάτων με λεπτομερή οριζοντιογραφικά και υψομετρικά στοιχεία καθώς και δημιουργία μοντέλου εδάφους και διατομών για την περιοχή μελέτης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε.
ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
2018
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Ακρινή Νομού Κοζάνης
Image